Home

Deze website wordt niet meer frequent bijgehouden. Voor recent nieuws verwijs ik naar de website van Hope for Life en de facebook pagina van Hope for Life.

All I have and all I am is Yours
To serve You is the greatest thing that I can ever do

(tekst uit lied “Build this house” van Lou en Nathan Fellingham & busbee)

Sinds december 2010 ben ik betrokken geweest bij een gemeenteopbouw in Smiltene in Letland. Inmiddels ben ik eind september 2017 verhuisd naar Ogre, vlakbij Riga, waar ik actief betrokken ben bij jeugdwerk en  diverse vrouwenactiviteiten. Het verlangen is altijd geweest om niet alleen de gemeente te ondersteunen, maar mij ook uit te strekken naar de samenleving.

Mijn missie is Gods liefde uit te delen, in persoonlijke contacten mensen te bemoedigen en hen te helpen groeien in hun relatie met Jezus.

Er is in Letland veel leed en uitzichtloosheid, vooral onder de tieners en jonge vrouwen. Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie (gehad) en hierdoor is er de dreiging om dakloos te raken, in de prostitutie te belanden en/of verslaafd te raken.

Zowel binnen als buiten de gemeente was en is mijn focus op teenagers, vrouwen en gezinnen. Ik sta naast de jongeren en vrouwen en ondersteun hen om in een breder perspectief te durven kijken en geloof te hebben voor grotere en betere dingen in het leven voor zichzelf en hun families.

Inmiddels is er een Letse stichting  met de naam Hope for Life  (CERĪBA DZĪVEI) opgericht.
De missie van Hope for Life is om kwetsbare vrouwen geloof en hoop voor de toekomst te geven zodat hun toekomst perspectief heeft en om hen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als individuen.
De visie van Hope for Life is om een veilige plaats van leven en herstel in een omgeving van bemoediging en geborgenheid te bieden aan jonge, kwetsbare vrouwen. Een tijdelijk thuis waar zij mogen ontdekken dat het leven waard is geleefd te worden.

In 2015 heb ik een training tot pleegouder in Letland afgerond en zijn er sinds december 2015 al diverse pleegdochters opgevangen.
Momenteel wordt er regelmatig een slaapplek geboden aan tieners en (jonge) vrouwen die een time-out nodig hebben.

Ook vinden er andere activiteiten plaats in de woning waarbij te denken valt aan mentor gesprekken, pastorale gesprekken, Engelse les, kookles en lessen in hygiëne en budgettering.

ln het huis worden christelijke waarden en normen gehanteerd en vanuit onze christelijke visie willen we Gods liefde doorgeven aan een ieder die in het huis verblijft.

Ik nodig jullie uit om naast mij te staan in gebed en support. Het werk kan alleen gedaan worden mede dankzij jullie ondersteuning!

Wilt u mij financieel ondersteunen? Dit is mogelijk door maandelijks, jaarlijks of eenmalig een bijdrage over te maken ten behoeve van mijn levensonderhoud.  Als u dit wilt doen, laat het dan even weten via het ondersteuningsformulier (alle giften zijn aftrekbaar voor de belasting).

Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier.

BEWOGEN DOOR GODS LIEFDE BOUWEN AAN ZIJN KONINKRIJK!

Deze website wordt niet meer frequent bijgehouden. Voor recent nieuws verwijs ik naar de website van Hope for Life en de facebook pagina van Hope for Life.